Predefined Color Schemes
Choose Your Layout Style

 

 

 

METAL X – Profesjonalny zestaw do szybkiego prototypowania z metalu w innowacyjnej technologii ADAM

 

 

ADAM (Atomic Diffusion Additive Manufacturing) – Technologia bazuje na metodzie podobnej do FFF wykorzystując w pracy stop metalu w formie drutu. Skończony wydruk kąpie się w myjce, w której wypłukiwany jest pierwszy materiał wiążący (wosk). Następnie element wstawiany jest do pieca, w którym zostaje wypalony drugi materiał wiążący a proszek metalowy zostaje spieczony w temperaturze około 1400 stopni Celsiusza. Proces przygotowania modelu do wydruku jest kontrolowany przez autorskie oprogramowanie Eiger, które działa w chmurze i za pomocą którego użytkownik może skontaktować się z przedstawicielem Markforged, aby skonsultować ustawienia przygotowywanego do wydruku detalu.

 

 

Drukarka 3D

 

 

 

 

Urządzenie ekstruduje warstwa po warstwie proszek metalowy zmieszany ze specjalnie opracowanym przez Markforged spoiwem. Spoiwo składa się z dwóch składników: wosku oraz polimeru. Wydruk odbywa się to na takiej samej zasadzie jak w technologii FFF. W procesie wykorzystywane są dwie głowice – jedna służy do drukowania z metalu, druga służy do wydrukowania ceramicznej warstwy oddzielającej pomiędzy modelem a strukturą podpór. Dzięki opatentowanemu procesowi , podpory oddzielone są od obiektu specjalną ceramiczną warstwą, która nie łączy się z metalem. Powoduje to, że do usunięcia podpór nie potrzeba używać praktycznie żadnych narzędzi.

Proces pozwala na uzyskanie rozdzielczości i dokładności potrzebnych do tworzenia metalowych prototypów funkcjonalnych. W przeciwieństwie jednak do klasycznych, desktopowych drukarek 3D drukujących z termoplastów, oparty jest na precyzyjnych śrubach kulowych i enkoderach. Stół roboczy jest oczywiście wyposażony w automatyczne poziomowanie, a komora robocza jest zamknięta i podgrzewana.

 

Myjka

 

 

 

Myjka przygotowuje wydrukowane obiekty do spiekania w piecu przez wypłukanie woskowego spoiwa łączącego cząsteczki metalu. Wydrukowane obiekty są zanurzane w specjalnym rozpuszczalniku, którego zadaniem jest wypłukanie większości spoiwa i utworzenie porowatej struktury przygotowującej obiekt do spiekania. Urządzenie jest w pełni automatyczne, z wbudowaną komorą do osuszania elementów po myciu.

 

Piec

 

 

W pełni automatyczne urządzenie z zamkniętą pętlą kontroli temperatury. Profile nagrzewania i studzenia przystosowane są do każdego obsługiwanego materiału. Zadaniem pieca jest rozgrzanie obiektów do temperatury pozwalającej na trwałe zespojenie się cząstek metalu, ale poniżej temperatury topnienia (1400ºC). Dodatkowy polimer wiążący wypalany jest w trakcie obróbki elementów w piecu. Równocześnie w procesie dyfuzji cząsteczki metalu łączą się tworząc docelowy obiekt o gęstości 96 – 99,8%. Podobnie jak myjka, piec jest również w pełni zautomatyzowany i stale podłączony do sieci. Dzięki podłączeniu producent może podejrzeć dane telemetryczne z przebiegu pracy i na ich podstawie określić co się stało, jeśli wyjęte z pieca elementy nie spełniają stawianych wymagań. Dodatkowo producent może na bieżąco aktualizować oprogramowanie pieca i dzięki temu udoskonalać jego działanie.

 

Finalne części wydrukowane z metalu

 

 

WŁÓKNO WĘGLOWE

 

 

WŁÓKNO SZKLANE