Sinterit sito

Urządzenie do przesiewania materiału w celu ponownego użycia dedykowane do drukarek Sinterit

Specification for this item

  • Brand Name: Sinterit

Przesypywarka to w pełni automatyczne urządzenie dedykowane do przesiewania zużytego proszku . Po oczyszczeniu materiał, jest gotowy do zmieszania z proszkiem FRESH i ponownego użycia przy następnym procesie wydruku.
Urządzenie automatycznie przesiewa proszek pozostały po wydrukowaniu, filtrując grudki i inne zanieczyszczenia. Ma to na celu uzyskanie najwyższej wydajności materiałów użytych w procesie produkcyjnym, oraz ograniczenie kosztów poprzez ponowne wykorzystanie materiału drukującego.