NextDent Tray Pink (różowy)

Nextdent to ogromny wybór materiałów do drukowania dla szerokiej gamy zastosowań. Żywice są sklasyfikowane zgodnie z dyrektywą w sprawie rejestracji wyrobów medycznych 93/42 / EWG. Wszystkie materiały są klasyfikowane CE i zgodne biologicznie.

Produkt dostępny na zamówienie


NextDent Tray to biokompatybilny materiał certyfikowany klasa I. Zaprojektowany w celu drukowania indywidualnych łyżek wyciskowych. Materiał charakteryzuje się dużą prędkością drukowania i dużą dokładnością. Żywica NextDent Tray umożliwia technikom wykonanie najbardziej skomplikowanych łyżek indywidualnych, w ciągu kilku minut. Drukowane łyżki są sztywne i nadają się do wszystkich rodzajów mas wyciskowych, co ułatwia pobranie wycisków precyzyjnych, o wysokiej jakości. Materiał ten jest również wymieniony na liście FDA.

Kolor: Różowy (pink)

Lepkość w skali Brookfielda w temperaturze 23°C: 0.9 – 1.4 Pa·s

Twardość wg Shore’a D: 80 – 90

Wytrzymałość na zginanie: 80 – 90 MPa

Moduł sprężystości przy zginaniu: 2.200 – 2.400 MPa