NextDent SG Orange (pomarańczowy)

Nextdent to ogromny wybór materiałów do drukowania dla szerokiej gamy zastosowań. Żywice są sklasyfikowane zgodnie z dyrektywą w sprawie rejestracji wyrobów medycznych 93/42 / EWG. Wszystkie materiały są klasyfikowane CE i zgodne biologicznie.

NextDent SG Surgical Guide to biokompatybilny materiał certyfikowany klasa I, opracowany do drukowania szablonów chirurgicznych. Z uwagi na wysoką dokładność, ułatwią wstawienie tulei bezpośrednio po wydrukowaniu. Przez co umożliwia jeszcze większą precyzję podczas operacji. Materiał NextDent SG jest odporny na środki dezynfekujące. Ponadto, materiał może być również sterylizowany za pomocą promieniowania gamma i autoklawu. Stosowanie autoklawu nie ma wpływu na stabilność wymiarową, a zatem NextDent SG może być stosowany w każdej sali operacyjnej.

Kolor: Orange (pomarańczowy)