NextDent Model Ortho Clear (Przezroczysty)

Nextdent to ogromny wybór materiałów do drukowania dla szerokiej gamy zastosowań. Żywice są sklasyfikowane zgodnie z dyrektywą w sprawie rejestracji wyrobów medycznych 93/42 / EWG. Wszystkie materiały są klasyfikowane CE i zgodne biologicznie.

Produkt dostępny na zamówienie


NextDent Model Ortho to materiał nadający się do drukowania modeli ortodontycznych, w szczególności w zastosowaniach technologii termoformowania.
NextDent Model Ortho jest materiałem odpowiednim do drukowania modeli używanych w aplikacjach „Vacuum Moulding”. Materiał ten jest szybszy i łatwiejszy do wydrukowania w porównaniu do innych materiałów modelowych. Materiał ten można wydrukować szybciej w porównaniu do modelu 2.0.
Kolor: Clear (przezroczysty)