NextDent Model Oker

Nextdent to ogromny wybór materiałów do drukowania dla szerokiej gamy zastosowań. Żywice są sklasyfikowane zgodnie z dyrektywą w sprawie rejestracji wyrobów medycznych 93/42 / EWG. Wszystkie materiały są klasyfikowane CE i zgodne biologicznie.

NextDent Model  charakteryzuje się dużą dokładnością, dzięki czemu materiał ten nadaje się do drukowania precyzyjnych modeli, w wykonaniu których potrzebna jest wysoka dokładność. Wydrukowane modele charakteryzuje wysokie odwzorowanie szczegółów, doskonały kolor i idealna powierzchnia. Dokładnie drukowane modele są doskonałą bazą do tworzenia Twojej pracy protetycznej.

Dane techniczne

własność Wartość metoda Standard ISO
Kolor Oker TM18
Lepkość Brookfielda w 23 ° Celsjusza 0,7 – 1,2 Pa · s ASTM D2162
Twardość brzeg D 80 – 90 ISO 868: 2003
Wytrzymałość na zginanie ≥ 40 MPa ISO 527-1: 2012
Moduł sprężystości ≥ 1.000 MPa ISO 527-1: 2012