NextDent Gingiva Mask

Nextdent to ogromny wybór materiałów do drukowania dla szerokiej gamy zastosowań. Żywice są sklasyfikowane zgodnie z dyrektywą w sprawie rejestracji wyrobów medycznych 93/42 / EWG. Wszystkie materiały są klasyfikowane CE i zgodne biologicznie.

Produkt dostępny na zamówienie


NextDent Gingiva Mask jest elastycznym materiałem, który może być stosowany w połączeniu z materiałem do drukowania modeli. Dzięki czemu możliwe jest drukowanie części modelu, które potrzebują pewnej elastyczności (np. maski dziąsłowe)

 Kolor: Różowy

Lepkość w skali Brookfielda w temperaturze 23°C: 1.1 – 1.6 Pa·s

Twardość wg Shore’a: 30 – 40 %