NextDent Base

Nextdent to ogromny wybór materiałów do drukowania dla szerokiej gamy zastosowań. Żywice są sklasyfikowane zgodnie z dyrektywą w sprawie rejestracji wyrobów medycznych 93/42 / EWG. Wszystkie materiały są klasyfikowane CE i zgodne biologicznie.

Produkt dostępny na zamówienie


NextDent Base jest biokompatybilnym materiałem klasa IIa i nadaje się do drukowania 3D baz protez częściowych i całkowitych czasowego stosowania. Materiał ten ma małą kurczliwość (± 1,4%) w porównaniu do standardowych materiałów na bazy protez z PMMA (> 5%), co daje doskonałe dopasowanie podstawy protezy. Niska ilość pozostałych monomerów (0,4%) pozostałych po procesie charakteryzuje materiał jako wysoce biokompatybilny.

Kolor: Różne różowe

Lepkość w skali Brookfielda w temperaturze 23°C: 1.0 – 1.5 Pa·s

Wytrzymałość na zginanie: 80 – 95 MPa

Moduł sprężystości przy zginaniu: 2.000 – 2.400 MPa

Udarność z karbem w próbie Charpy’ego: 10 – 14 kJ/m2