Technologia CFF druk 3D z kompozytów (nylon + wkłókno węglowe) – drukarka Markforged X7

Autor
Client
Created Date
Skill
Category