Ekosystem Zortrax

Drukarki Zortrax działają w specjalnie stworzonym dla nich środowisku, dzięki któremu cały proces wykonania wydruku jest prosty, szybki i gwarantujący wysoką jakość. Częścią spinającą cały system w całość jest oprogramowanie Z-Suite. Jest to oprogramowanie udostępniane przez producenta nieodpłatnie dla swoich klientów które służy do przygotowania modeli 3D dla drukarki Zortrax. Jego cechą charakterystyczną jest intuicyjność, dzięki której nawet niedoświadczony użytkownik bardzo szybko nauczy się jego obsługi. Zawiera wszystkie niezbędne funkcje potrzebne do odpowiedniego ustawienia wydruku. Ponieważ Zortrax oferuje zamknięty system na który składają się również materiały tego producenta, wszystkie ustawienia parametrów technologicznych zostały zamknięte w profilach stworzonych dla wszystkich rodzajów filamentów. Nie ma potrzeby wprowadzania takich danych jak temperatura dyszy i stołu, prędkość głowicy lub jej przyspieszenia, o to zadbał producent. Istnieje również możliwość prostej edycji modeli przestrzennych. Dzięki temu nie ma konieczności uruchamiania dodatkowego oprogramowania w celu naniesienia prostych poprawek, co znacznie przyspiesza przygotowanie modelu do wydruku.

Po wybraniu wszystkich interesujących nas ustawień, umiejscowieniu modelu na stole oraz naniesieniu ewentualnych poprawek za pomocą uproszczonego edytora możemy przekształcić model w plik zrozumiały dla drukarki. Następnie, dzięki funkcji podglądu, można sprawdzić jak układają się warstwy modelu, rozmieszczenie wszystkich struktur podporowych oraz wielkość raftu. Wszystko jest opatrzone informacjami dotyczącymi ilości zużytego materiału, czasu wydruku, jego wadze oraz kosztach całego procesu. Można również zaprogramować pauzę potrzebną do wykonania zmiany materiału na inny kolor. Tak przygotowany plik zapisujemy na kartę SD którą wkładamy do drukarki. Teraz już wystarczy rozpocząć drukowanie za pomocą jednego kliknięcia i przyjść jak wydruk będzie gotowy!W ramach oprogramowania Z-Suite istnieje również możliwość prostej edycji modeli przestrzennych. Dzięki temu nie ma konieczności uruchamiania dodatkowego oprogramowania w celu naniesienia prostych poprawek, co znacznie przyspiesza przygotowanie modelu do wydruku 3D.